Články

Příspěvky advokáta naleznete v následujících periodikách:


Advokát je spoluautorem následujících publikací:
Komentovaná legislativa pro farmaceuty, Dr. JOSEF RAABE, s.r.o., únor 2013 zde


webové stránky: www.mo-je.cz