Informace

Novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora (www.cak.cz) oprávněna mimosoudně řešit spotřebitelské spory mezi advokátem a jeho klientem jako spotřebitelem. Klient-spotřebitel je tedy oprávněn se v případě sporu s advokátem obrátit na Českou advokátní komoru se žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem právní služby.

Více info zde: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607


webové stránky: www.mo-je.cz