CV advokáta

Vzdělání:
1992—1996 Gymnázium Postupická 2600, Praha 4
1996—1998 Vyšší odborná škola, Lindnerova 1, Praha 8
1996—1998 Večerní škola práva, JUDr. Frishman, Praha 4
1998—2003 Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2001—2002 King Street College, London, UK
2002 First Cambridge Certificate, anglický jazyk
2006 Advokátní zkouška

Zkušenosti:
1995—1996 Administrátor, fond Expandia, Praha
1999—2004 Soukromý podnikatel v oblasti zprostředkovávání služeb
2000—2001 Advokátní praktikant,
AK JUDr. Nykodým, Praha
2001—2002 Advokátní praktikant,
AK JUDr. Kovanda, JUDr. Mach, Mgr. Tykalová, Praha
2002 Sociální pracovník, United Charities, Hammersmith, London, UK
2003 Administrativní asistent soudce,
Obvodní soud pro Prahu 4, Občanskoprávní agenda s mezinárodním prvkem
2003—2005 Advokátní koncipient,
AK JUDr. Kovanda, JUDr. Mach, Mgr. Tykalová, Praha
2005—2006 Advokátní koncipient, AK JUDr. Ing. Hostinský, Praha
2007—nyní Samostatný advokát


webové stránky: www.mo-je.cz